Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen de door de gemeente gestelde WOZ-waarde van jouw woning of pand, is mogelijk. Het heeft alleen wel wat om handen. Zo moet je een kloppend bezwaarschrift opstellen met de juiste redenen en argumenten én moet je dit indienen bij de gemeente. Dat alles moet in de zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking gebeuren. Best een haastklus dus.

Gratis bezwaar maken? Bezwaar24 helpt

Het is dan ook goed om te weten dat je een specialist kunt inschakelen die dit op zich neemt. Vanaf het checken van de WOZ-waarde van jouw woning of (bedrijfs)pand tot het vinden van de juiste argumenten en redenen, het opstellen van het bezwaarschrift en het indienen van het bezwaarschrift bij de gemeente. En dat alles geheel gratis.v