WOZ beschikking

WOZ beschikking

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van jouw onroerende zaak, bijvoorbeeld je huis, garage of ander gebouw. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde is de geschatte verkoopwaarde van jouw huis of pand op 1 januari van het voorgaande jaar. De vastgestelde WOZ-waarde wordt opgenomen in de WOZ-beschikking, een officieel document dat jaarlijks aan eigenaren van huizen of andere panden wordt uitgereikt.

Geldig voor één jaar

Jaarlijks ontvang jij als eigenaar van jouw woning of bedrijfspand dus een WOZ-beschikking op de deurmat. In deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde zoals die is vastgesteld door de gemeente. Deze WOZ-beschikking is één jaar geldig. In het nieuwe jaar ontvang je dus weer een nieuwe WOZ-beschikking met een nieuwe WOZ-waarde.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van een taxatie. Voor het doen van die taxatie bekijkt een taxateur verschillende gegevens van de woning. Denk bijvoorbeeld aan:

Voor bedrijfspanden of andere zakelijke onroerende zaken gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden. De gemeente gaat dan bijvoorbeeld uit van verkoopcijfers, huurgegevens of de herbouwwaarde.

In het taxatierapport, dat je kunt opvragen via MijnOverheid, kun je precies zien hoe de waarde van jouw woning of pand bepaald is. Daarnaast kun je de WOZ-waarde terugvinden op je aanslag gemeentebelastingen en op je WOZ-beschikking.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk bij belastingaangifte?

Hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. De WOZ-waarde vormt namelijk de basis voor verschillende heffingen en belastingen die je op je aanslag terugvindt, zoals:

De WOZ-waarde is dus van invloed op je belastingaangifte. Heb jij de WOZ-beschikking ontvangen en vind jij dat de WOZ-waarde van jouw huis of bedrijfspand te hoog is ingeschat door de gemeente? Dan betaal je misschien wel te veel belasting. Het is dan verstandig bezwaar te maken. Dat kan binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking.

Bezwaar maken

Heb jij vragen naar aanleiding van je WOZ-beschikking? Of wil je bezwaar aantekenen, omdat je vind dat de vastgestelde WOZ-waarde in jouw WOZ-beschikking niet klopt? En heb je hulp nodig bij bezwaar maken tegen jouw WOZ-waarde? Bij Bezwaar24 nemen wij jou al het werk uit handen. Wij begeleiden jou gedurende het gehele proces bij de gemeente en nemen je alle administratie uit handen.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen doen?

Neem hier direct contact met ons op