WOZ waarde woning

WOZ waarde woning

Sinds 1994 bestaat de Wet Waardering Onroerende Zaken. Met deze wet worden alle onroerende zaken in Nederland, zoals woningen, op dezelfde wijze gewaardeerd. Die waardering wordt uitgedrukt met de WOZ-waarde.

Waar belastingplichtigen voorheen zelf de waarde van hun woning en andere onroerende objecten mochten vaststellen, worden sinds de wetswijziging vaste waarden gebruikt door de overheid. De hoogte van de belasting die je betaalt, is afhankelijk van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde woning of bedrijfspand

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van jouw huis of bedrijfspand, naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Dat betekent dat de WOZ-waarde van een onroerende zaak in 2020 is vastgesteld op 1 januari 2019. We noemen dat de waardepeildatum.

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van jouw woning of bedrijfspand. Daarin worden onder andere de taxatie, de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, de onderhoudstoestand, de inhoudsgegevens en oppervlaktegegevens en de ligging van de woning of het bedrijfspand op de waardepeildatum meegenomen. Als woningeigenaar of eigenaar van een bedrijfspand ontvang je jaarlijks je WOZ-waarde in een WOZ-beschikking.

Hoogte van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde vormt het uitgangspunt voor verschillende belastingen en heffingen. De hoogte van de WOZ-waarde is van invloed op verschillende vormen van belasting:

Dat de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente klopt, is dus van groot belang omdat het bepaalt hoeveel belasting je betaalt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Is de WOZ-waarde van jouw woning te hoog ingeschat door de gemeente? Dan kan het zijn dat je te veel belasting betaalt. Het is dan mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dat kun je binnen zes dagen na dagtekening van de WOZ-beschikking doen.

Complete ontzorging

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van jouw huis? Bij Bezwaar24 helpen wij jou daar graag bij. Wij berekenen en checken je WOZ-waarde, vinden de juiste argumenten voor in het bezwaarschrift, stellen het bezwaarschrift op en dienen het in. We begeleiden je tijdens het gehele proces: van advies over bezwaar maken tot en met de hoorzitting bij de gemeente.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Neem direct contact met ons op