WOZ-waarde belasting

WOZ-waarde belasting

De WOZ-waarde van jouw woning vormt het uitgangspunt voor verschillende belastingen en heffingen. Zowel de gemeente als de waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor de heffing van verschillende belastingen. Heb jij een hoge WOZ-waarde, dan betaal je een hogere belasting.

Bezwaar maken tegen jouw WOZ-waarde is dan ook interessant wanneer die te hoog is en je dus te veel belasting betaalt. Met een WOZ-verlaging van een paar duizend euro, kun je al snel honderden euro’s aan belasting besparen.

Verschillende belastingen

De WOZ-waarde wordt door drie overheden gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van belastingen: de gemeente, de Belastingdienst en de waterschappen. De WOZ-waarde speelt dan ook een rol bij de volgende belastingen:

Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting is de belasting die je betaalt omdat je eigenaar bent van een woning of pand (bijvoorbeeld een kantoorpand of een winkel). Deze belasting betaal je jaarlijks. De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde.

Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

De belasting die je betaalt over je inkomen, noemen we inkomstenbelasting. Een onderdeel van die inkomstenbelasting is het eigenwoningforfait. Heb jij een eigen woning, dan bouw je vermogen op. Voor het bezit van je woning moet je daarom een bedrag optellen bij je belastbare inkomen. Dat is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde.

Erf- en schenkbelasting

Heb je een erfenis of schenking gekregen, dan betaal je erf- of schenkbelasting. Dat houdt in dat je eenmalig belasting betaalt over de waarde van de erfenis of schenking. Erf jij een woning, alleen of samen met familieleden, of wordt jou een huis geschonken? Dan bepaalt de belastingdienst aan de hand van de WOZ-waarde van de woning hoeveel erf- of schenkbelasting jij moet betalen.

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting is de belasting die je betaalt om gebruik te maken van de watervoorziening in de regio waarin je woont. Met dat geld zorgen de waterschappen voor schoon en veilig (drink)water. De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per huishouden. Hoe meer gezinsleden, hoe hoger de belasting. Maar de hoogte van de waterschapsbelasting is ook afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde is namelijk onderdeel van de totale waterschapsbelasting.

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting betaal je over het rendement van je eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een tweede woning of een vakantiehuis. Heb jij een tweede huis of vakantiewoning, dan betaal je een percentage van de WOZ-waarde hiervan aan vermogensbelasting.

Te veel belasting betalen

De WOZ-waarde is dus van grote invloed op de hoogte van de belasting. Is jouw WOZ-waarde te hoog? Dan kan het zijn dat je te veel belasting betaalt. Je kunt dan bezwaar maken tegen jouw WOZ-beschikking. Hierin heeft de gemeente de WOZ-waarde van jouw huis opgenomen. Heb je daar hulp bij nodig? Bij Bezwaar24 helpen wij je gedurende het gehele proces: van het berekenen van de juiste WOZ-waarde tot het indienen van een bezwaarschrift.

Weten wat wij voor jou kunnen doen?

Neem hier direct contact met ons op