Het WOZ-bezwaarschrift

Het WOZ-bezwaarschrift

Elk jaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van onroerende zaken, zoals een huis of ander gebouw. De taxatie op 1 januari van het voorgaande jaar vormt het uitgangspunt voor de hoogte van deze waarde. Is de WOZ-waarde vastgesteld, dan wordt deze vastgelegd in de WOZ-beschikking. Ben je eigenaar van een onroerende zaak, dan ontvang je deze WOZ-beschikking jaarlijks.

Soms zit de gemeente ernaast. De ingeschatte WOZ-waarde komt dan niet overeen met de werkelijke waarde van de onroerende zaak. Is jouw WOZ-waarde te hoog, dan kan de gemeente deze waarde corrigeren. Je moet dan zelf een WOZ-bezwaarschrift indienen.

Waarom is het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt?

Een groot deel van de belastingen die je betaalt, worden bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Denk aan onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting, waterschapsbelasting en vermogensbelasting. Wordt de WOZ-waarde te hoog ingeschat, dan kan het zijn dat je te veel belasting betaalt. Het is dan slim een WOZ-bezwaarschrift op te stellen. Dat kun je binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking doen. Motiveer je bezwaarschrift goed, want alleen dan kan de gemeente de ingeschatte WOZ-waarde aanpassen.

Hoe ziet een WOZ-bezwaarschrift eruit?

In het WOZ-bezwaarschrift moeten een aantal zaken aan de orde komen:

Allereerst moeten het beschikkingsnummer, de datum, de betreffende onroerende zaak en de waardepeildatum van de WOZ-beschikking worden genoteerd. Daarna geef je aan dat je het niet eens bent met de WOZ-beschikking en de daarin genoemde WOZ-waarde.

Een WOZ-bezwaarschrift met daarin goed gemotiveerde argumenten en redenen voor het bezwaar, heeft meer kans van slagen. Daarom is het vervolgens belangrijk dat je die argumenten en redenen benoemt. Geef bijvoorbeeld woningfactoren aan, zoals schade en achterstallig onderhoud, en benoem omgevingsfactoren, zoals overlast.

Om jouw argumenten en redenen te ondersteunen, kun je daarna panden aandragen die volgens jou beter vergelijkbaar zijn met je woning.

Tot slot noem je de WOZ-waarde die volgens jou beter klopt bij jouw woning of pand.

Een voorbeeld zien? Online zijn gemakkelijk voorbeeldbrieven van het maken van bezwaar tegen de WOZ-beschikking te vinden, bijvoorbeeld van de Consumentenbond of televisieprogramma Radar.

WOZ-bezwaarschrift opstellen

Je kunt zelf een WOZ-bezwaarschrift opstellen. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om dit te laten doen door een specialist. Bij Bezwaar24 weten wij precies hoe wij het WOZ-bezwaarschrift op de juiste manier opstellen en nemen wij je het werk uit handen. Wij werken zorgvuldig én snel. Binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking, stellen wij een bezwaarschrift op dat klopt. Met de juiste argumenten, vergelijkbare panden én een kloppende WOZ-waarde.

Benieuwd naar onze service?

Neem hier direct contact met ons op