WOZ bezwaar argumenten

WOZ bezwaar argumenten

Wordt jouw WOZ-waarde te hoog ingeschat, dan kan de gemeente deze waarde corrigeren. Je moet dan zelf een bezwaarschrift aandienen waarin je aangeeft dat de WOZ-waarde volgens jou te hoog is. Met een goed gemotiveerd bezwaarschrift met grondige redenen waarom jouw WOZ-waarde te hoog is, kan de gemeente jouw WOZ-waarde aanpassen. Maar wat zijn goede argumenten en redenen die je kunt gebruiken in je bezwaarschrift?

Woningfactoren

Diverse woningfactoren spelen een rol in het vaststellen van de WOZ-waarde van jouw huis. Zijn deze woningfactoren veranderd en is jouw WOZ-waarde daarom te hoog vastgesteld door de gemeente? Dan kun je deze factoren aanvoeren als argumenten en redenen in jouw bezwaarschrift. Voorbeelden van woningfactoren:

Denk onder andere aan vocht- of waterschade, constructie- of bouwfouten, fundering- of gevelschade, asbestvervuiling of een verouderde staat of verouderd materiaal van de woning.

Denk onder andere aan een monumentenstatus, geen of een beperkte woonvergunning of archeologische beperkingen.

Denk onder andere aan woningen met een energielabel E of lager.

Denk onder andere aan geen slaapkamer op de zolder, een beperkte keukenfunctie, aanpassingen voor mindervaliden of een deel van het pand dat niet voor bewoning geschikt is.

Omgevingsfactoren

Niet alleen kunnen woningfactoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van jouw woning, ook de omgevingsfactoren zijn belangrijk in het vaststellen van de juiste WOZ-waarde. Is er sprake van belemmerende omgevingsfactoren, dan kun je deze factoren aanvoeren als argumenten en redenen in je bezwaarschrift. Voorbeelden van belemmerende omgevingsfactoren:

Denk onder andere aan geluids- en stankoverlast door een coffeeshop, horeca, spoorlijn, veehouderij, schoolplein en overlast van buren. Maar ook aan een parkeerprobleem in de buurt of extreme drukte.

Denk onder andere aan geen uitzicht, uitzicht op vervallen gebouwen en uitzicht op windmolens, spoorlijnen en hoogspanningsmasten.

Denk onder andere aan lucht- of bodemverontreiniging, een druk kruispunt voor de deur, telefoniemasten of megastallen in de buurt.

Vergelijken

Ook is het belangrijk jouw WOZ-waarde te vergelijken met de vergelijkingspanden die de gemeenten weergeeft. Dat zijn vaak huizen in de straat of buurt. Heb jij het idee dat jouw WOZ-waarde daar niet mee samenhangt? Draag in het bezwaarschrift dan bijvoorbeeld panden aan die volgens jou beter vergelijkbaar zijn met jouw woning of (bedrijfs)pand.

Bezwaarschrift motiveren

Binnen zes weken na dagtekening van jouw WOZ-beschikking, moet je bezwaar maken tegen de gestelde WOZ-waarde. Motiveer je bezwaarschrift goed. Gebruik jij de juiste argumenten en redenen, gebaseerd op feiten, dan is de kans groter dat de gemeente jouw bezwaar inwilligt. Hulp nodig bij het bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld bij vinden van de juiste redenen en argumenten en het opstellen van je bezwaarschrift? Bezwaar24 staat voor je klaar. Wij vinden geldige argumenten en redenen en stellen een bezwaarschrift op dat klopt.

Bezwaar24 inschakelen?

Neem direct contact met ons.