WOZ bezwaar indienen

WOZ bezwaar indienen

Elk jaar ontvang je als eigenaar van een onroerende zaak, zoals een huis of ander (bedrijfs)pand, een WOZ-beschikking met daarin de geschatte waarde van je woning of pand. Heb je je WOZ-beschikking ontvangen en ben je het niet eens met de gestelde WOZ-waarde? Omdat je denkt dat die te hoog is? Dan kun je bezwaar maken. Je moet jouw WOZ-bezwaar officieel indienen bij de gemeente. Zij bekijken dan of ze jouw verzoek om de WOZ-waarde te verlagen, kunnen inwilligen.

WOZ-beschikking

De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde vind je terug in je WOZ-beschikking. Dit officiële document wordt elk jaar aan eigenaren van huizen of andere panden uitgereikt. In deze beschikking vind je de geschatte waarde van je woning of pand op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-beschikking is één jaar geldig. Dat betekent dat je elk jaar een nieuwe WOZ-beschikking ontvangt.

Wil je bezwaar indienen tegen de gestelde WOZ-waarde door de gemeente? Wacht dan dus eerst de WOZ-beschikking af en bepaal dan of het nodig is om bezwaar aan te tekenen.

Hoe dien je een WOZ-bezwaar in?

Heb je de WOZ-beschikking ontvangen en wil je bezwaar maken, dan is het zaak dat je snel in actie komt. Binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking, kun je namelijk bezwaar maken tegen de door de gemeente gestelde WOZ-waarde. Hoe je dat doet?

Eerst bereken en controleer je de WOZ-waarde van jouw woning of pand.

Is de WOZ-waarde te hoog, dan stel je een WOZ-bezwaarschrift op met redenen en argumenten die laten zien dat de WOZ-waarde die de gemeente heeft gesteld te hoog is.

Stuur het opgestelde bezwaarschrift naar de gemeente.

De gemeente doet hierna uitspraak aan de hand van het door jou opgestelde bezwaarschrift. Blijkt de WOZ-waarde inderdaad te hoog? Dan past de gemeente de waarde aan en ga jij minder belasting betalen. Wijst de gemeente jouw bezwaarschrift af? Dan kun je in beroep gaan bij de rechter.

WOZ-bezwaar indienen

Bij het indienen van een WOZ-bezwaarschrift komt heel wat kijken. Zo moet je zorgen dat je de juiste gegevens naar de gemeente stuurt en dat je zo compleet mogelijk bent. Maar ook vooraf aan het indienen van het bezwaarschrift heb je veel te doen. Je moet jouw woning of pand vergelijken met andere, vergelijkbare woningen of panden in de buurt. En je moet zorgen dat je de redenen en argumenten op een rijtje zet waarmee je aantoont dat jouw WOZ-waarde inderdaad te hoog is ingeschat. Hier kun je misschien wel wat hulp bij gebruiken. Bezwaar24 staat voor je klaar. Wij hebben ruime ervaring met het indienen van een WOZ-bezwaar en helpen jou met het opstellen van een WOZ-bezwaarschrift dat aan alle kanten klopt.

Kunnen wij jou helpen?

Neem direct contact met ons op